Polityka i seks na dziko

Rzeczpospolita 24-02-2010
Monika Małkowska 24-02-2010