Opinie

Przeciw czemu protestują Haiku”, A. Olędzka-Frybesowa,
Teksty Drugie, nr(26)1994