Galeria Forma

Społeczne Biuro Wystaw Artystycznych
Warszawa ul. Jasna 26
Październik – Listopad 1984